Lucica Crisan

Lucica Mihalte (Crișan)

Expandmenu Shrunk


Grants

List of awarded Grants

 1. POSDRU/89/1.5/S/62371 „Şcoala Postdoctorală în Domeniul Agriculturii şi Medicinei Veterinare”
  • Proiect de Cercetare Postdoctorală; Titlul proiectului: „Variabilitatea fenotipică şi genotipică la Cactaceae”
  • Membru în perioada 2011-2013
  • See results here


 1. PN-II-RU-PRECISI-2012-6-0849; Resurse umane; Premierea rezultatelor cercetării-Articole
  • Titlul proiectului: „The plant size and the spine characteristics of the first generation progeny obtained through the cross-pollination of different genotypes of Cactaceae”; articol publicat in revista Euphytica
  • Director de proiect 2012

 

 1. Grant CNCSIS, tip BD, Cod CNCSIS 196; Burse de cercetare ştiinţifica/creaţie artistica pentru tineri doctoranzi
  • Titlul proiectului: „Studiul variabilităţii genetice la Cactaceae şi posibilităţi de obţinere de noi genotipuri”
  • Director de proiect 2007-2010

 

 1. Grant CNCSIS, tip A; Cod CNCSIS 848
  • Titlul proiectului: „Dezvoltarea unor metode moderne de exploatare a variabilităţii artificiale la Pyrus communis: selecţia fenotipică completată cu selecţia asistată de markeri genetici (tehnica Bulk Segregant Analysis)”
  • Membru în 2007-2008 
  • See results here

 

 1. Grant PNCDI2, Program 4, Parteneriate, Nr. 1177
  • Titlul proiectului: „Contracararea riscului eroziunii genetice datorat îngustării zestrei ereditare la cultivarurile de măr şi păr si evitarea vulnerabilităţii acestora la acţiunea agenţilor de stres prin sporirea diversităţii genetice”
  • Membru în 2007-2010
  • See results here

 

 1. Grant PNCDI2, Program 4, Parteneriate, Nr. 51-037
  • Titlul proiectului: „Evaluarea diversităţii fondului de gene al soiurilor autohtone de viţă de vie prin utilizarea markerilor moleculari şi fenotipici”, director Popescu Carmen INCDBH Ştefăneşti-Argeş
  • Membru în 2007-2010
  • See results here


 1. ANCS POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 – Institutul de cercetări horticole avansate al Transilvaniei (ICHAT)
  • Aria tematică: Agricultura, siguranţa şi securitate alimentară
  • Membru în 2009
  • See results here


Comments are closed.